Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Θεία Λειτουργία στο Brühl στις 5 Αυγούστου και ώρα 7 μ.μ. 

Μια μέρα ο Ιησούς Χριστός θέλησε να προσευχηθεί. Πήρε μαζί του και τους τρεις αγαπημένους του μαθητές Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο και ανέβηκαν στην κορυφή του όρους Θαβώρ. Ο Ιησούς προχώρησε και άρχισε την προσευχή του. Οι τρεις μαθητές του, που έμειναν πιο πίσω, ξαφνικά είδαν κάτι το θαυμάσιο. Το πρόσωπο του Χριστού έλαμπε σαν τον ήλιο και τα ρούχα του άστραφταν κάτασπρα σαν χιόνι. Σε λίγο βλέπουν δεξιά και αριστερά από το Δάσκαλο, τον Μωυσή και τον προφήτη Ηλία, οι οποίοι άρχισαν να κουβεντιάζουν μαζί του.
Ο Πέτρος σε μια στιγμή, απευθύνεται στον μεταμορφωμένο Κύριο και του λέει: «Κύριε, ας στήσωμε εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Δεν είχε τελειώσει τα λόγια του αυτά, όταν ξαφνικά ένα σύννεφο τους σκέπασε όλους και μια φωνή ακούστηκε να λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός και αυτόν πρέπει να υπακούετε». Ο φόβος ανάγκασε τους τρεις μαθητές να πέσουν μπρούμυτα. Δεν τολμούσαν να σηκωθούν. Αλλά να, που ακούν τη φωνή του Χριστού: «Σηκωθήτε! Γιατί φοβηθήκατε;» 
Οι μαθητές πήραν θάρρος και σηκώθηκαν. Όλα είχαν χαθεί. Μπροστά τους στέκονταν ο Ιησούς, όπως τον ήξεραν πάντα και τους κοίταζε με καλωσύνη. 
Καθώς γύριζαν, ο Χριστός τους λέει: «Μην πείτε τίποτα σε κανέναν, πριν γίνει η Ανάσταση και Ανάληψη μου στους ουρανούς». Και οι μαθητές υπάκουσαν. 

Το γεγονός αυτο λέγεται "Μεταμόρφωση του Σωτήρος" και αναφέρεται από τους Ευγγελλιστές Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. 

Απολυτίκιο:
«Μετεμορφώθης εν τω όρει, Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ήδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς το Φως σου το άίδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι».

Verklärungsbasilika auf dem Berg Tabor
Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο όρος Θαβώρ