Αθανάσιος ο Μέγας

Εσπερινός, Όρθρος καθώς και Θ.Λειτουργία στις 17.01.2018 και ώρα 7 μ.μ. με τον Θεοφ. Επίσκοπο Αριανζού κ. Βαρθολομαίο στο Brühl.

Ο Αθανάσιος ο Μέγας γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το έτος 295 μ.Χ. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και από καταγωγή Έλληνες. 

Από μικρός έδειξε εξαιρετική θρησκευτική ευαισθησία και μεγάλη δίψα για μελέτη και μόρφωση. Για αυτά τα χαρίσματα που παρουσίαζε, και που ήταν πιο έντονα στα νεανικά του χρόνια, απέσπασε την εύνοια του τότε επισκόπου Αλεξανδρείας Αλεξάνδρου, που ανέλαβε και τη φροντίδα για τη μόρφωσή του. 

Στην αρχή ήταν γραμματέας του αρχιεπισκόπου και ύστερα, σε ηλικία 24 ετών, χειροτονήθηκε διάκονος.

Το 328 μ.Χ. και σε ηλικία 33 ετών εκλέγεται πατριάρχης Αλεξανδρείας. Από τη θέση αυτή αντιμετωπίζει ένα φοβερό πόλεμο εκ μέρους των αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην μεγάλη πνευματικότητά του πίστη στο Θεό, κατορθώνει να βγει νικητής από όλες αυτές τις δοκιμασίες. Εκοιμήθη το 373 μ.Χ.

Απολυτίκιο

«Στύλος γέγονας ορθοδοξίας, θείοις δόγμασιν υποστηρίζων, την Εκκλησίαν Ιεράρχα Αθανάσιε· τω γαρ Πατρί τον Υιόν ομοούσιον, ανακηρύξας κατήσχυνας Αρείον· Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν, το μέγα έλεος».