Κυριακή της Ορθοδοξίας

Στις 25 Φεβρουαρίου: Θ. Λειτουργία και Λιτανεία Ι. Εικόνων και ώρα 7.45 π.μ. στο Brühl, καθώς και 10:30 π.μ. στο Wesseling

Έτσι ονομάζεται η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία καθιερώθηκε το 842 μ.Χ., όταν βασίλευε στο Βυζάντιο η Θεοδώρα, σε ανάμνηση της οριστικής αναστηλώσεως των εικόνων, ύστερα από μακρόχρονη διαμάχη κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.

Ειδικά στην ιστορία του Βυζαντίου, εικονομαχία λέγεται η μεταρρύθμιση του 8ου αιώνα που αφορούσε τις εικόνες και τα αγία λείψανα.

Στις αρχές του 8ου αιώνα πολλοί φωτισμένοι και ευσεβείς άνδρες της βυζαντινής αυτοκρατορίας έβλεπαν με ανησυχία ότι η λατρεία του Θεού είχε μεταβληθεί σε λατρεία των εικόνων και ότι η ανάπτυξη του μοναχικού βίου έφερε σοβαρές καταχρήσεις, ηθικές μαι υλικές στις μοναστικές κοινότητες. Η μεταρρύθμιση είχε σκοπό όχι μόνο την εξουδετέρωση των καταχρήσεων στη λατρεία των εικόνων και τη χρήση των αγίων λειψάνων, αλλά και τον περιορισμό του αριθμού των μοναστηριών, τη φορολογία της τεράστιας περιουσίας τους, την αποσπάσω της εκπαιδεύσεως από την εκκλησία και την κατάργησή της δουλοπαροικίας. Μερικοί φωτισμένοι επίσκοποι που έβλεπαν τις θλιβερές συνέπειες της καταστάσεώς αυτής έπεισαν τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ’ τον Ίσαυρο να εκδώσει διάταγμα που χαρακτήριζε τις θρησκευτικές εικόνες σαν είδωλα και διέταξε την αφαίρεσή τους από τις εκκλησίες.Οι καλόγεροι υποκινώντας τον αγράμματο φανατισμένο όχλο επαναστάτησαν. Ο πάπας Γρηγόριος Γ’ και η Δυτική εκκλησία αφόρισαν τον Λέοντα. Η προσπάθεια αυτή δίχασε τη βυζαντινή κοινωνία σε δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα: τους εικονολάτρες και τους εικονομάχους ή εικονοκλάστες, με διάφορες μεταπτώσεις και πολλές ακρότητες, με αλλεπάλληλες οικουμενικές Συνόδους που η μια αφορίζει την άλλη μέχρι το 842, όποτε η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, με την υποστήριξη των καλογήρων, που τους ακολουθούσε μεγάλο τμήμα του λαού, κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο που αποφάσισε την αναστήλωση των εικόνων, καθήρεσε τους μεταρρυθμιστές επισκόπους και έδωσε τις επισκοπές τους στους καλογήρους που απέκτησαν παλι σοβαρή οικονομική και πολιτική δύναμη.

Από τότε η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή της Μ. Σαρακοστής από την Ορθόδοξη Εκκλησία, λέγεται, και Γιορτή της Ορθοδοξίας.

Εδώ μερικές φωτογραφίες από τη λιτανεία στο Brühl: