ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀγαπητοὶ ἐνορίτες!

Tὰ ἔργα ἀντικαταστάσεως τῆς στέγης, ἀνακαινίσεως καὶ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ ναοῦ μας θὰ συνεχισθοῦν καὶ κατὰ τὸν μῆνα Σεπτέμβριο. Μὲ νέα ἀνακοίνωση, περὶ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου, θὰ σᾶς ἐνημερώσουμε πότε θὰ τελεσθεῖ σὺν Θεῷ ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν. Μέχρι τότε ὅλες οἱ ἀκολουθίες θὰ τελοῦνται κανονικὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Brühl.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ εὔχεσθε γιὰ τὴν αἴσια ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου καὶ νὰ μὴ λησμονεῖτε ὅτι ἡ δαπάνη τοῦ ἔργου εἶναι μεγάλη καὶ ἡ κάλυψή της ἀπαιτεῖ τὴν γενναιόδωρη συνεισφορὰ ὅλων μας!

Σᾶς εὐχόμαστε ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ!

 

π. Ἀθανάσιος     π. Ἀμβρόσιος

 

Στοιχεῖα τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ τῆς Ἐνορίας μας: GOMvD-Brühl, IBAN: DE29 3705 0299 0133 0144 39