Πάσχα 2018

Christus ist auferstanden - Χριστός Ανέστη - Christ is risen - 基督复活了 - Le Christ est ressuscité - Hristos a înviat - Cristo è risorto - ال م س يح ق ام ح قا ق ام - המשיח קם - Cristo ha resucitado - Cristo ressuscitou - Христос воскрес - İsa yükseldi

»[…] Αφού δε αναστήθηκε το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, εμφανίσθηκε πρώτα εις τη Μαρίαν την Μαγδαληνήν από την οποίαν είχε βγάλει επτά δαιμόνια. Εκείνη επήγε και τα ανήγγειλε εις εκείνους που είχαν μείνει μαζί του και που επενθούσαν και έκλαιγαν. Και εκείνοι, όταν άκουσαν ότι ζη και ότι εμφανίσθηκε εις αυτήν, δεν επίστεψαν. Ύστερα από αυτά εφανερώθηκε υπό άλλην μορφήν σε δύο από αυτούς, οι οποίοι επερπατούσαν και επήγαιναν εις την εξοχήν. Και εκείνοι επήγαν και το ανήγγειλαν εις τους άλλους. Ούτε και αυτούς επίστεψαν. Ύστερα εφανερώθηκε εις τους ένδεκα ενώ εκάθοντο εις την τράπεζαν, και έψεξε την απιστίαν τους και την σκληροκαρδίαν τους, διότι δεν επίστεψαν εκείνους, που τον είδαν αναστημένον. […]« (Μάρκον 16:9-14)

Πασχαλινό Μήνυμα

Εδώ θα βρείτε το Πασχαλινό Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και του Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης κ. Αυγουστίνου.

Πάσχα στο Brühl

«Ώ Πάσχα το μέγα, και ιερώτατον Χριστέ· ώ σοφία και Λόγε, του Θεού και δύναμις· δίδου ημίν εκτυπώτερον, σου μετασχείν, εν τη ανεσπέρω, ημέρα της βασιλείας σου».