Πεντηκοστή

Την Κυριακή 16 Ιουνίου θα τελεσθεί η Θ. Λειτουργία στις 7.30 π.μ. στο Brühl, καθώς και στις 10.30 π.μ. στο Wesseling.

Την Δευτέρα 17 Μαΐου θα τελεσθεί η Θ. Λειτουργία του Αγίου Πνεύματος στις 7.45 π.μ. στο Brühl.

Η Πεντηκοστή γιορτάζεται πενήντα ημέρες από την Κυριακή του Πάσχα, σε ανάμνηση της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους του Κυρίου.

Οι Απόστολοι την ημέρα αυτή, δέκα ημέρες δηλαδή μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα σπίτι, πιθανόν του Ευαγγελιστή Μάρκου και προσεύχονταν. Ξαφνικά το πρωί άκουσαν ένα θόρυβο σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος. Το σπίτι γέμισε όλο από σκόνη και στα κεφάλια των Μαθητών κάθησε μια φλόγα σαν πύρινη γλώσσα. Αμέσως οι Απόστολοι ένοιωσαν μια αγαλίαση και επίστευσαν ότι το έργο της διαδόσεως του Χριστιανισμού θα επιτύχει. Επίσης με απορία αντιλήφθησαν ότι αυτοί οι μέχρι πριν από λίγο, αγράμματοι ήξεραν να μιλούν και άλλες γλώσσες εκτός από την Ιουδαϊκή. Αυτό τους έπεισε ότι ο Ιησούς εξεπλήρωσε την υπόσχεσή του ότι θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα να τους φώτισει. Την ίδια αυτή ημέρα της Πεντηκοστής, ο Απόστολος Πέτρος μιλήσε με τόση θέρμη, ώστε ίδρυσε την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία.

Απολυτίκιον

«Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.»