Γράμμα του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου προς το πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας

 Metropolit Augoustinos von DeutschlandΕδώ θα βρείτε το γράμμα του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου προς το πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως             Γερμανίας 

 

«[…] Τώρα, σας παρακαλώ και πάλι, κατανοώντας τις πρακτικές δυσκολίες της παρούσας συγκυρίας, να συνδράμετε την Εκκλησία σας όσο μπορείτε. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε σημαντικά τις εθελοντικές συνδρομές. Βοηθήστε ο καθένας και η καθεμία σας τη δική σας ενορία με μια εθελοντική συνδρομή, όσο συμβολική κι αν είναι αυτή. Μιλήστε με τον ιερέα σας και προμηθευτείτε το ειδικό έντυπο για την πάγια εντολή (Dauerauftrag). Στο τέλος κάθε χρόνου μπορείτε να λάβετε, εφόσον το επιθυμείτε, και τη νόμιμη βεβαίωση για την προβλεπόμενη φορολογική έκπτωση από την Εφορία. […].»