Δόξα τῷ Θεῷ οἱ ἱεροὶ ναοί μας ἀνοίγουν πάλι!

Ἀγαπητοί μας ἐνορίτες,

δόξα τῷ Θεῷ οἱ ἱεροὶ ναοί μας ἀνοίγουν πάλι! Γιὰ τὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα, ὅμως, θὰ ὑπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ἡ Πολιτεία θέτει προϋποθέσεις γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ναῶν. Στόχος τῶν μέτρων εἶναι νὰ παραμείνουμε προσεκτικοί, γιὰ νὰ μὴ γίνουμε αἰτία νὰ διασπαρεῖ ἄθελά μας ὁ κορωνοϊός.

Ἡ μεγάλη ἀλλαγὴ ποὺ γίνεται εἶναι ἡ ἐξῆς: ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν περιορίζεται γιὰ νὰ τηροῦνται οἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας. Στὸ Brühl ἐπιτρέπεται νὰ συμμετέχουν σὲ μία ἀκολουθία 30 πιστοί, στὸ Wesseling 25 πιστοί.

Ἑπομένως, γιὰ νὰ ἐλέγχεται ὁ ἀριθμός, πρέπει πρῶτα νὰ δηλώσουμε, μόνο τηλεφωνικά (δηλαδὴ ὄχι μὲ μηνύματα, μέιλ κ.τ.λ.), ὅτι θέλουμε νὰ συμμετάσχουμε στὴ συγκεκριμένη ἀκολουθία.

1. Πῶς γίνεται ἡ δήλωση;

Γιὰ τὸ Brühl τηλεφωνεῖτε στὸν π. Ἀθανάσιο, ἀριθμ. τηλ. 0176-21769572, κάθε μέρα ἐκτὸς Κυριακῆς, ὧρες 12:00-13:00 καὶ 15:00-16:00.

Γιὰ τὸ Wesseling τηλεφωνεῖτε στὸν π. Ἀμβρόσιο, ἀριθμ. τηλ. 0170-6065941, κάθε μέρα ἐκτὸς Κυριακῆς, ὧρες 12:00-13:00 καὶ 15:00-16:00.

 

2. Πότε ἔχουμε ἀκολουθίες καὶ ποιός συμμετέχει;

Δεῖτε, σᾶς παρακαλοῦμε, τὸ πρόγραμμα τοῦ κάθε ναοῦ τῆς Ἐνορίας μας. Ἡ εἴσοδος θὰ ἐπιτρέπεται μόνο σὲ ὅσους ἔχουν δηλωθεῖ νωρίτερα τηλεφωνικὰ γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἀκολουθία. Γενικά, δὲν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος σὲ ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα ἀσθενείας (βῆχα, συνάχι κ.τ.λ.). Ὅσοι ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, παρακαλοῦνται θερμὰ νὰ παραμείνουν στὰ σπίτια τους.

 

3. Τί κάνουμε πρὶν μποῦμε στὸ ναό;

- φορᾶμε μάσκα ποὺ καλύπτει μύτη καὶ στόμα συνεχῶς, δηλαδὴ πρὶν μποῦμε στὸ ναό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ μποῦμε μέχρι τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ αὐτόν,

- τηροῦμε, καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ναό, τὴν ἀπόσταση ἀσφαλείας (1,5 - 2 μέτρα),

- φθάνουμε ἐγκαίρως στὸν ναό, περίπου 15´ (ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας) πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας· μετὰ τὴν ἔναρξη κλείνουν οἱ πόρτες καὶ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ εἴσοδος.

 

4. Τί προσέχουμε μέσα στὸ ναό;

- ἀμέσως μόλις μποῦμε στὸ ναό, ἀπολυμαίνουμε τὰ χέρια μας μὲ τὸ εἰδικὸ ὑγρὸ ποὺ διαθέτει ἡ ἐνορία,

- ἀφοῦ ἀνάψουμε τὸ κεράκι μας, καθόμαστε μόνο στὰ ἐλεύθερα καθίσματα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἔτσι τοποθετημένα, ὥστε νὰ τηρεῖται ἡ ἀπόσταση ἀσφαλείας. Δὲν μετακινοῦμε τὰ καθίσματα γιὰ κανένα λόγο.

 

5. Τί κάνουμε μετὰ τὴν ἀκολουθία;

Ἀναχωροῦμε χωρὶς καθυστέρηση καὶ μὲ τάξη, τηρώντας πάντοτε (μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ναό) τὶς ἀποστάσεις ἀσφαλείας (1,5 - 2 μέτρα).

Τὰ μέτρα αὐτὰ εἶναι πρωτόγνωρα, ὅπως πρωτόγνωρη εἶναι καὶ ἡ πανδημία ποὺ ζοῦμε. Τὰ τηροῦμε γιὰ νὰ παραμείνουμε ὑγιεῖς καὶ νὰ ἐπανέλθουμε πιὸ γρήγορα στὴν κανονικότητα. Ἡ πίστη μας εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουμε. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ τὰ καταφέρουμε! 

 

Πρακτικές οδηγίες προς τους πιστούς μας

Αὐτὲς οἱ πρακτικὲς Ὁδηγίες εἶναι ἀπόσπασμα τοῦ Καταλόγου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ», τὸν ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας στὶς 30 Ἀπριλίου 2020 καὶ τέθηκε σὲ ἰσχὺ τὴν 1η Μαΐου 2020. Ὁ Κατάλογος τῶν Μέτρων ἰσχύει στὸ ἀκέραιο. Οἱ κατωτέρω Ὁδηγίες ἀποσκοποῦν στὴ διευκόλυνση τῶν πιστῶν γιὰ τὴν προσαρμογή τους στὶς νέες συνθῆκες μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἱερῶν ναῶν.

 

Χριστὸς ἀνέστη!

οἱ ἱερεῖς σας

π. Ἀθανάσιος καὶ π. Ἀμβρόσιος