Έρανος για τους πυροπαθείς της Ελλάδος 2018

Εγκύκλιος επιστολή Μητροπολίτου.

Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός - Spendenkonto:


Empfänger: Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland
IBAN: DE25 3708 0040 0221 3436 03

BIC: DRESDEFF370

Verwendungszweck: Brandkatastrophe - Griechenland

Αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί απόδειξη για την Εφορία, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την πλήρη διεύθυνσή σας.