Πρόγραμμα - Termine

Brühl

Μαΐος 2021 - ελληνικά

Mai 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Wesseling

Μεγάλη Εβδομάδα/Άγιο Πάσχα και Μαΐος 2021 - ελληνικά

Karwoche/Ostern und Mai 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Euskirchen και/und Schleiden

September/Σεπτέμβριος 2020 - August/Αύγουστος 2021 - deutsch/ελληνικά

 

Νηστειοδρόμιο - Fastenkalender  

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Katechismus für Kinder

-