Πρόγραμμα - Termine

Brühl

Οκτώβριος 2021 - ελληνικά

Νοέμβριος 2021 - ελληνικά

Oktober 2021 - deutsch

November 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Wesseling

Οκτώβριος/Oktober 2021 - ελληνικά/deutsch

Νοέμβριος/November 2021 - ελληνικά/deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Euskirchen και/und Schleiden

Νοέμβριος/November 2021 - Ιούνιος/Juni 2022 - ελληνικά/deutsch

Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων 

Göttliche Liturgie in der Fastenzeit vor dem Hochfest der Geburt Christi 

Πρόγραμμα ελληνικά

Programm deutsch

Νηστειοδρόμιο - Fastenkalender  

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Katechismus für Kinder

-