Πρόγραμμα - Termine

Brühl

Ιούλιος - Αυγουστός 2021 - ελληνικά

Juli-August 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Wesseling

Αύγουστος 2021/August 2021 - ελληνικά/deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Euskirchen και/und Schleiden

September/Σεπτέμβριος 2020 - August/Αύγουστος 2021 - deutsch/ελληνικά

 

Νηστειοδρόμιο - Fastenkalender  

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Katechismus für Kinder

-