21 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου Την εποχή, που γεννήθηκε η Θεοτόκος Μαρία, οι Εβραίοι είχαν τη συνήθεια να αφιερώνουν το πρωτότοκο παιδί τους στο Θεό. 
Γι’αυτό, όταν η Μαρία έγινε τριών χρόνων, οι γονείς της την οδήγησαν στο Ναό του Σολομώτος. Εκεί την αφιέρωσαν στο Θεό. 
Ο ίδιος ο Αρχιερέας πήρε τη μικρή Μαρία και την έβαλε στα «Άγια των Αγίων» του Ναού. 
Εκεί έμεινε 12 χρόνια. Στο μεταξύ αυτό, πέθαναν οι γονείς της και οι ιερείς του Ναού την αρραβώνιασαν με τον ευσεβή και τίμιο ξυλουργό Ιωσήφ. 
Η είσοδος της Μαρίας στο Ναό, λέγεται Εισόδια της Θεοτόκου και τη γιορτάζουμε στις 21 Νοεμβρίου. 

Απολυτίκιο
«Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις εν Ναώ του Θεού, τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις.»