Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

Δευτέρα, 25.10. και ώρα 7 μ.μ. θα τελεστεί ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Αγ. Δημητρίου στο Brühl

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 280 - 284 μ.Χ. και από μικρός είχε ασπαθεί το χριστιανισμό. Όταν ενηλικιώθηκε κατατάχθηκε στο Ρωμαϊκό στρατό και έγινε αξιωματικός. Πίστευε με τόση θέρμη, ώστε κήρυσσε με τόλμη την χριστιανική διδασκαλία, αδιαφορώντας για το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού που απαγόρευε με ποινή θανάτου την παραδοχή του χριστιανισμού από τους στρατιωτικούς. Για το λόγο αυτόν, πιάστηκε και κλείστηκε στην φυλακή. 

Το 303, τότε που ο Διοκλητιανός επισκέφτηκε την Θεσσαλονίκη, οργανώθηκαν εκεί αγώνες προς τιμήν του. Στους αγώνες αυτούς, ο γιγαντόσωμος παλαιστής Λυαίος νικήθηκε από τον νεαρό και μικρόσωμο Νέστορα. Το πράγμα αυτο, εξέπληξε τον αυτοκράτορα. Όταν όμως του ανέφεραν, πως ο Νέστορας ήταν χριστιανός και ότι αντλούσε την πίστη του από τον Δημήτριο που ήταν στη φυλακή, οργίστηκε και διέταξε την θανάτωση και των δύο. Ο Νέστορας θανατώθηκε τότε, αμέσως, μέσα στο χώρο των αγώνων και ο Δημήτριος στη φυλακή του.

Αργότερα οι χριστιανοί, ανακήρυκαν τον Δημήτριο, άγιο και μεγαλομάρτυρα. Και επειδή κατά την παράδοση, από τον τάφο του έβγαινε μύρο, αποκλήθηκε και μυροβλύτης. Προς τιμήν του χτίστηκε τον 5ο αιώνα μεγαλοπρεπής ναός ρυθμού βασιλικής. Η μνήμη του γιορτάζεται την 26η Οκτωβρίου.

Aπολυτίκιο
«Μέγαν εύρατο εv τοις κιvδύvοις, σε υπέρμαχοv, η οικουμένη, Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως οὖν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύvας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος».