Άγιος Ανδρέας - ο Πρωτόκλητος

Θεία Λειτουργεία στις 30 Νοεμβρίου και ώρα 8.15 π.μ. στο Brühl 

Ο Ανδρέας είναι ένας από τους δώδεκα Αποστόλους. Γιός του Ίωνα και αδελφός του Σίμωνα Πέτρου από τη Βησθαϊδά. 

Λέγεται και Πρωτόκλητος, γιατί μαζί με τον αδελφό του Πέτρο, ήταν οι πρώτοι που κάλεσε ο Χριστός κοντά του. Ο Ανδρέας ήταν ψαράς. Μονάχα λίγη ανάγνωση και γραφή ήξερε, καθώς και λίγα πράγματα από τον Μωσαϊκό νόμο και τους προφήτες. Υπήρξε μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου. Από αυτόν μάλιστα παρακινήθηκε, καθώς και ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, να ακολουθήσει το Χριστό. 

Ο απόστολος Ανδρέας, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Βιθυνία, στον Πόντο, στη Θράκη, στη Μακεδονία και στη Σκυθία. Όταν πέρασε από το Βυζάντιο, ίδρυσε εκεί εκκλησία. Ύστερα ήρθε στην Ελλάδα. Ενώ βρίσκονταν στην Πάτρα και κήρυττε, τον συνέλαβαν και τον σταύρωσαν επάνω σε σταυρό που είχε σχήμα Χ.  

Η «αγία κάρα» του αγίου Ανδρέα βρίσκεται σήμερα στον ναό του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα. 
Ο άγιος Ανδρέας θεωρείται πολιούχος των Πατρών και η μνήμη του γιορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου. 

 Απολυτίκιο
«Ὡς των Αποστόλων Πρωτόκλητος, και του Κορυφαίου αυτάδελφος, τω Δεσπότη των όλων Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταίς ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.»