9 Ιουνίου: Αγίων Πατέρων Α' Οικουμενικής Συνόδου

Η Θ. Λειτουργία θα τελεστεί στις 7.30 π.μ. στο Brühl, καθώς και στις 10.30 π.μ. στο Wesseling.

Η σύνοδος είναι μια συνέλευση εκκλησιαστικών προσώπων για να λάβουν αποφάσεις για δογματικά κι αλλά εκκλησιαστικά ζητήματα.

Οικουμενική Σύνοδος Νίκαιας

Η Νίκαια την βυζαντινή εποχή υπήρξε κοιτίδα του χριστιανισμού. Εκεί συνήλθαν δύο Οικουμενικές Σύνοδοι της Χριστιανικής Εκκλησίας, η Α' και η Ζ'. Η Α' Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε κατά την 20ή Μαΐου 325, με σκοπό να καταδικαστή η αίρεση του Αρείου. Έλαβαν μέρος 318 Πατέρες, οι οποίοι καταδίκασαν τον Αρειανισμό και αναγνώρισαν την Θεότητα του Ιησού σαν υιού και λόγου του Θεού. Κατά τη Σύνοδο αυτή συντάχθηκαν τα πρώτα επτά άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, καθορίσθηκε να εορτάζεται το Πάσχα κατά την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο και αναγνωρίστηκαν οι κληρικοί, που είχαν χειροτονηθή από το Μελέτιο.