Πρόγραμμα - Termine

Brühl

Απρίλιος 2021 - ελληνικά

April 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Wesseling

Απρίλιος 2021 - ελληνικά

April 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Euskirchen και/und Schleiden

September/Σεπτέμβριος 2020 - August/Αύγουστος 2021 - deutsch/ελληνικά

 

Νηστειοδρόμιο - Fastenkalender  

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Katechismus für Kinder

-