Πρόγραμμα - Termine

Brühl

Μάρτιος 2021 - ελληνικά

März 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Wesseling

Μάρτιος 2021 - ελληνικά

März 2021 - deutsch

Πρόγραμμα - Termine

Euskirchen και/und Schleiden

September/Σεπτέμβριος 2020 - August/Αύγουστος 2021 - deutsch/ελληνικά

  

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Katechismus für Kinder

-